Popis

Co je to strukturovaná kabeláž ?

Strukturovaná kabeláž tvoří základní prvek infrastruktury moderních lokálních počítačových sítí. Kabelový systém umožňuje přenos nejenom dat, ale je používána pro propojení telefonů, zejména pak v nových budovách nebo v případě rekonstrukce starých telefonních rozvodů. Prostřednictvím přizpůsobovacích prvků lze strukturovanou kabeláž používat i pro jiné komunikační systémy – např. pro přenos videosignálu.


Strukturované kabeláže jsou budovány na základě doporučení a norem včetně principů návrhu strukturovaných kabeláží a jejich budování.


zásuvky