NEZDICE - pokrytí 95% - pásmo 2g4

POP1 - POP2 ( celkem 2 přístupové body )

Pokrytí 95% pásmo 2g4