KBEL - pokrytí 70% - pásmo 2g4

POP1 ( celkem 1 přístupový bod )

Pokrytí 80% pásmo 2g4