DOLCE - pokrytí 75% - pásmo 2g4 a 5g4

POP1 - POP2 ( celkem 2 přístupové body v této lokalitě )

Pokrytí 80% - pásmo 2g4 a 5g4