PŘÍCHOVICE - pokrytí 95% - pásmo 2g4 a 5g4

POP1 – POP4 ( celkem 4 přístupové body v této lokalitě )
Pokrytí 99% – pásmo 2g4 a 5g4