Bezdrátové připojení - Wi-Fi

Venkovní bezdrátové připojení

venkovníToto připojení se využívá zejména pro připojování koncových klientů.

Jednáse spojení klientského zařízení s vysílačem ( Hotspotem ).

Používané pásma 2g4 a 5g4 dle potřebné kapacity.

Toto připojení se nazývá Point-to-multipoint.

 

 


 

Vnitřní bezdrátové připojení

vnitřníToto připojení se využívá pro připojení přenosných počítačů.

U klienta se nastaví zařízení pro vysílání 2g4.

Je velice důležité tuhle domácí síť zabezpečit.

Nazývá se zejména Home-Wifi.