Pokryté lokality signálem INet Home

PŘEŠTICE - pokrytí 95% - pásmo 2g4 a 5g4

Přeštice Pokryto

Přeštice Pop3

Přeštice Pop4

Přeštice Pop5

Přeštice Pop6

PŘÍCHOVICE - pokrytí 95% - pásmo 2g4 a 5g4

DOLCE - pokrytí 75% - pásmo 2g4 a 5g4

SKOČICE - výstavba

VŘESKOVICE - pokrytí 95% - pásmo 2g4, výstavba 5g4

KBEL - pokrytí 70% - pásmo 2g4

NEZDICE - pokrytí 95% - pásmo 2g4

BOROVY - pokrytí 75% - pásmo 2g4

LUŽANY - pokrytí 30% - pásmo 2g4

HORŠICE - pokrytí 75% - pásmo 2g4 a 5g4

ÚJEZD - pokrytí 75% - pásmo 2g4

HORNÍ LUKAVICE - pokrytí 40% - pásmo 2g4

KRASAVCE - pokrytí 60% - pásmo 2g4